Glossary Page Original Source Text/Audio Information Page Additional Resources Page WTE Tutorial WTE Questionnaire
Lesson OverviewActivity 1Activity 2Activity 3Activity 4Activity 5Activity 6Activity 7Activity 8Activity 9Activity 10
داستان زندگی باغچه بان
Click for Teacher's Note Click for Instructions Click to Bookmark this Activity Reload Page - Clears Activity

باغچه بان

پیشگام آموزش کودکان در ایران

جبار عسکرزاده که بعداً نام خود را به باغچه بان تغییر داد، در سال 1264 در شهر ایروان متولد شد. او از کودکی کنجکاو و فعّال بود، کتاب می خواند، شعرهای کودکانه می سرود و به نقاشی علاقه فراوان داشت. باغچه بان تحصیلات خود را با اصول قدیمی در مساجد به پایان رساند. در آن هنگام هنوز مدرسه هایی به سبک جدید و امروزی دایر نشده بود. اوهم مانند سایر کودکان در مکتب درس خواند. مکتب، جایی بود که بزرگی آن از محدوده یک اتاق فراتر نمی رفت. همه کودکان گرداگرد آن اتاق روی زمین می نشستند و درس می خواندند. تخته و گچ به معنای امروزی وجود نداست. اگر کوچکترین اشتباهی از آنان سر می زد آنها را به فلک می بستند. فلک وسیله ای چوبین بود که پای بچه ها را بدان می بستند و کف پایشان چوب می زدند.

جبار باغچه بان بدلیل تنگدستی بعد از پایان دوره ی مکتب به حرفه پدرش که قنادی و بنایی بود روی آورد. ولی هیچیک از این کارها طبع پر شور و ذهن جویای او را راضی نمی کرد. او در زندگی خیلی سختی کشیده بود و می خواست هرچه زودتر پیشرفت کند و خود را از مهلکه ی فقر وتنگدستی نجات دهد. او بارها با خود فکر کرده بود که باید بکوشم و به خود و دیگران بهره ای برسانم. او فکر می کرد که زندگی همچون رودی پرجوش و خروش است. و هرکس با جریان رود شنا کند و پیش برود کار مهمی در زندگی انجام نداده است. بنابراین کسی باعث بدعت و نوآوری می شود که خلاف جریان رود شناکند و پیش برود.

باغچه بان در دروان جوانی بطور مخفی به دختران درس میداد و هم چنین او از خبرنگاران روزنامه های قفقاز و از فکاهی نویسان و شاعران روزنامه فکاهی ملانصرالدین (شخصیت فکاهی در فرهنگ ایران) بود.

باغچه بان بعد از جنگ پستی و بلندیهای زیادی در زندگیش اتفاق افتاد. او بعد از مدتها توانست در مدرسه دولتی احمدیه درمرند با ماهی 90 ریال به کار آموزش مشغول شود، و در سال 1303 اولین کودکستان ایرانی را در تبریز با نام باغچه اطفال تاسیس کرد.

در همان روزهایی که کودکستان خود را دایر کرده بود برای اولین بار مادری با کودک کر و لال خود به مدرسه آورد که او را ثبت نام کند. تا آن زمان کسی به کودکان کر و لال فکرنکرده بود.

او با دانشی که نسبت به وضع دانش آموزان کر ولال اروپایی داشت درصدد برآمد که برای این کودکان وسائل آموزشی را هر طوری که شده فراهم سازد. در همان زمان بود که شبها و روزهای بسیاری را صرف اختراع و تدوین الفبای برای کر و لالها کرد و توانست با آن روش به تعدادی از کودکان کر ولال خواندن و نوشتن بیاموزد.

بدین ترتیب باغچه بان اولین کسی بو د که بنیاد مدرسه کرولالها را در ایران پایه ریزی کرد.

باغچه بان در آذرماه 1345 درگذشت. سرگذشت زندگی باغچه بان پیوسته سر مشق کسانی خواهد بود که با دست خالی، با اعتماد و اتکاء به نیروی پشتکار و اراده ، با تحمل مصایب، و صبر و بردباری می خواهند کار های نیک و نمونه انجام دهند. باغچه بان با کارش در آموزش به زنان (که در آن زمان کاری خلاف بود) وهم چنین با آموزش به کودکان کرولال به مردم و میهن خود خدمت کرد ونام خود را در تاریخ تعلیم و تربیت و ادبیات ایران جاودان ساخت. ________________________________________________________________________

Compare Answers
Copyright DLIFLC - 2004